成语大全 http://www.a6h5.com 四字成语_成语故事_成语接龙_四字成语大全_数字成语 Thu, 21 Feb 2019 02:38:05 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.12 照人肝胆 http://www.a6h5.com/%e7%85%a7%e4%ba%ba%e8%82%9d%e8%83%86/ http://www.a6h5.com/%e7%85%a7%e4%ba%ba%e8%82%9d%e8%83%86/#respond Thu, 21 Feb 2019 02:38:05 +0000 http://www.a6h5.com/%e7%85%a7%e4%ba%ba%e8%82%9d%e8%83%86/ 照人肝胆

【成语意思】:比喻以赤诚相见。

【用法分析】:照人肝胆作定语;用于书面语。

【成语来源】:姜可生《送影禅北行》诗?#39608;?a href="/照人肝胆/">照人肝胆秦时月,百战风霜劫后旗。” zzzz.com.cn

【褒贬解析】:?#34892;?#25104;语

【成语结构】:动宾式成语

【使用程度】:一般成语

【成语年代】:当代成语

【成语字数】:四字成语

【成语拼音】:zhào rén gān dǎn

【成语声母】:ZRGD

【近似成语】:

胆壮心雄:见“胆大心雄?#34180;?/p>

胆战心惊:战:通“颤?#20445;?#21457;抖。形容十分害怕。

胆战心慌:同“胆战心惊?#34180;?/p>

胆小如鼠:胆子小得像老鼠一般。形容人胆小怕事。

胆大包天:形容胆量极大(多指做坏事)。现多含贬义。

【成语接龙】:

照人肝胆胆小如鼷鼷腹鹪枝枝分叶散散阵投巢巢林一枝枝外生枝

枝叶扶疏疏财重义义薄云天天保九如如痴如狂狂风骤雨雨沐风餐

【相关成语】:

“照”字的成语 “人”字的成语 “肝”字的成语 “胆”字的成语

四字成语 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明照人肝胆
]]>
http://www.a6h5.com/%e7%85%a7%e4%ba%ba%e8%82%9d%e8%83%86/feed/ 0
招权纳赂 http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e6%9d%83%e7%ba%b3%e8%b5%82/ http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e6%9d%83%e7%ba%b3%e8%b5%82/#respond Wed, 20 Feb 2019 02:38:07 +0000 http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e6%9d%83%e7%ba%b3%e8%b5%82/ 招权纳赂

【成语意思】:见“招权纳贿?#34180;?/p>

【用法分析】:招权纳赂作谓语、定语;指人贪财。

【成语来源】:《元史·朴不花传》?#39608;?#19981;花骄恣无上,招权纳赂,奔竞之徒,皆出其?#29275;?#39566;骎有赵高、张让、田令孜之风。” zzzz.com.cn

【褒贬解析】:贬义成语

【成语结构】:联合式成语

【使用程度】:一般成语

【成语年代】:古代成语

【成语字数】:四字成语

【成语拼音】:zhāo quán nà lù

【成语声母】:ZQNL

招权纳赂的近义词】:招权纳赇、招权纳贿

【相关成语】:

?#32610;小?/span>字的成语 “权”字的成语 “纳”字的成语 “赂”字的成语

四字成语 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明招权纳赂
]]>
http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e6%9d%83%e7%ba%b3%e8%b5%82/feed/ 0
朝?#19978;?#24789; http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e5%b9%b2%e5%a4%95%e6%83%95/ http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e5%b9%b2%e5%a4%95%e6%83%95/#respond Tue, 19 Feb 2019 02:38:05 +0000 http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e5%b9%b2%e5%a4%95%e6%83%95/ 朝?#19978;?#24789;

【成语意思】:形容一天到晚勤奋谨慎,不敢疏忽懈怠。

【用法分析】:朝?#19978;?#24789;联合式;作谓语;指终日勤奋,不敢松懈。

【成语来源】:《周易 干》?#39608;?#21531;子终日干干,夕惕若厉,无咎。 zzzz.com.cn

【成语结构】:联合式成语

【使用程度】:一般成语

【成语字数】:四字成语

【成语拼音】:zhāo qián xī tì

【成语声母】:ZQXT

【相关成语】:

“朝”字的成语 “干”字的成语 “夕”字的成语 “惕”字的成语

四字成语 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明朝?#19978;?#24789;
]]>
http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e5%b9%b2%e5%a4%95%e6%83%95/feed/ 0
朝梁暮周 http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%a2%81%e6%9a%ae%e5%91%a8/ http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%a2%81%e6%9a%ae%e5%91%a8/#respond Mon, 18 Feb 2019 02:38:05 +0000 http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%a2%81%e6%9a%ae%e5%91%a8/ 朝梁暮周

【成语意思】:比喻人反复无常,没有节操。

【用法分析】:朝梁暮周作谓语、定语;比喻反复无常没有节操。

【成语来源】:明 李东阳《王凝妻》诗?#39608;?#21531;不见中原将相夸男儿,朝梁暮周皆逆旅。” zzzz.com.cn

【褒贬解析】:贬义成语

【成语结构】:联合式成语

【使用程度】:一般成语

【成语年代】:古代成语

【成语字数】:四字成语

【成语拼音】:zhāo liáng mù zhōu

【成语声母】:ZLMZ

朝梁暮周的近义词】:朝梁暮晋

【近似成语】:

周游列国:周游:全都走到,游遍。原指孔丘带着他的学生周游当时的许多国家,希望得到重用,以便…

周穷恤匮:接济、救助鳏寡孤独及其它?#29420;?#30340;人。

周情孔思:周公、孔子的思想?#26143;欏?#23553;建社会奉之为思想情操的楷模、典范。

周公吐哺?#39608;?#21490;记 – 鲁周公世家》?#39608;?#21608;公戒伯禽曰?#39608;?#25105;文王之子,武王之弟,成王之叔父,我…

周而?#35789;?/a>:绕完一圈;又?#27833;?#24320;始。指循环往复。周:环绕一圈;复?#27827;幀?#20877;。

【相关成语】:

“朝”字的成语 “梁”字的成语 “暮”字的成语 “周”字的成语

四字成语 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明朝梁暮周
]]>
http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%a2%81%e6%9a%ae%e5%91%a8/feed/ 0
朝梁暮晋 http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%a2%81%e6%9a%ae%e6%99%8b/ http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%a2%81%e6%9a%ae%e6%99%8b/#respond Sun, 17 Feb 2019 02:38:06 +0000 http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%a2%81%e6%9a%ae%e6%99%8b/ 朝梁暮晋

【成语意思】:比喻人反复无常,没有节操。

【用法分析】:朝梁暮晋作谓语、定语;比喻反复无常没有节操。

【成语来源】:五代冯道为相,历五朝八姓,于丧君亡国略不在意。自号长乐老,着《长乐老自叙》,历陈官爵以为荣,时论卑之。元刘因?#23567;?#20911;道》诗讽之曰?#39608;?#20129;国降臣固位难,痴顽老子几朝官。朝梁暮晋浑闲事,更舍残骸与契丹。” zzzz.com.cn

【褒贬解析】:贬义成语

【成语结构】:联合式成语

【使用程度】:一般成语

【成语年代】:近代成语

【成语字数】:四字成语

【成语拼音】:zhāo liáng mù jìn

【成语声母】:ZLMJ

朝梁暮晋的近义词】:朝梁暮陈、朝梁暮周

【近似成语】:

晋用楚材:指一国聘用别国的人材

晋阳之甲:指地方官吏因不满朝廷而举兵为兴“晋阳之?#20303;薄?/p>

【成语接龙】:

朝梁暮晋晋阳之甲甲冠天下下陵上替替天行道道尽涂殚殚财竭力

【相关成语】:

“朝”字的成语 “梁”字的成语 “暮”字的成语 “晋”字的成语

四字成语 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明朝梁暮晋
]]>
http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%a2%81%e6%9a%ae%e6%99%8b/feed/ 0
招军买马 http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e5%86%9b%e4%b9%b0%e9%a9%ac/ http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e5%86%9b%e4%b9%b0%e9%a9%ac/#respond Sat, 16 Feb 2019 02:38:07 +0000 http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e5%86%9b%e4%b9%b0%e9%a9%ac/ 招军买马

【成语意思】:犹招兵买马。

【用法分析】:招军买马作谓语、宾语、定语;指扩军。

【成语来源】:元·无名氏《聚兽牌?#36820;?#19968;折?#39608;?#20170;有汉三公子刘文叔,在白水村兴兵聚义,招军买马。” zzzz.com.cn

【褒贬解析】:?#34892;?#25104;语

【成语结构】:联合式成语

【使用程度】:一般成语

【成语年代】:古代成语

【成语字数】:四字成语

【成语拼音】:zhāo jūn mǎi mǎ

【成语声母】:ZJMM

招军买马的近义词】:买马招军、招兵买马

【近似成语】:

马壮人强?#27827;?#35328;人强马壮。

马首是瞻:首:头;是:指示代词;起提前受事成分的作用;瞻:往前或向上看。原指作战时士卒看主…

马上墙头:指男女青年相恋的地方

马上功成:指凭武功建国

马革裹尸:革:皮?#40644;?#38761;;裹:包。用马皮将尸体包起来。形容英雄战死杀场的决心和无畏气概。

【成语造句】:

1、?#20843;?#21016;玄德坐领荆州八郡,招军买马,积草屯粮。

2、早有人报到许昌,言刘备有诸葛亮、?#27833;?#20026;谋士,招军买马,积草屯粮,连结东吴,早晚必兴兵北伐。

3、一时间刘备在新野,招军买马,积草屯粮,其志不小。

4、且说呼延赞同众人回至寨中,招军买马,专待朝廷招安。

5、卢?#21754;?#22312;庐州天天招军买马,积草屯粮,意欲造反。

【成语接龙】:

招军买马马不解鞍鞍马之劳?#25237;?#26080;功功一美二二?#24605;?#20154;人自为战

战战惶惶惶恐不安安分知足足智多谋谋财害命命辞遣意意满志得

得意洋洋洋为中用用兵如神神领意造造言生事事不过三三不?#33267;?/a>

六神不安安份守己己溺己饥饥駈?#24471;?/a> → 门阶户席席地幕天天不假年

年衰岁暮暮鼓朝钟钟灵毓秀秀而不实实心实意意得志满满谷满坑

【相关成语】:

?#32610;小?/span>字的成语 “军”字的成语 “买”字的成语 “马”字的成语

四字成语 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明招军买马
]]>
http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e5%86%9b%e4%b9%b0%e9%a9%ac/feed/ 0
朝欢?#35946;?/title> <link>http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ac%a2%e6%9a%ae%e4%b9%90/</link> <comments>http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ac%a2%e6%9a%ae%e4%b9%90/#respond</comments> <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 02:38:05 +0000</pubDate> <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator> <category><![CDATA[动物成语]]></category> <category><![CDATA[乐的成语]]></category> <category><![CDATA[带乐字的成语]]></category> <category><![CDATA[带暮字的成语]]></category> <category><![CDATA[带朝字的成语]]></category> <category><![CDATA[带欢字的成语]]></category> <category><![CDATA[暮的成语]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;謁]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#20160;么意思]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#25104;语接龙]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#26159;什么意思]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#30340;反义词]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#30340;同义词]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#30340;意思]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#30340;成语故事]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#30340;拼音]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#30340;解释]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#30340;近义词]]></category> <category><![CDATA[朝欢?#35946;?#36896;句]]></category> <category><![CDATA[朝的成语]]></category> <category><![CDATA[欢的成语]]></category> <guid isPermaLink="false">http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ac%a2%e6%9a%ae%e4%b9%90/</guid> <description><![CDATA[朝欢?#35946;?#30340;意思,朝欢?#35946;?#30340;近义词,朝欢?#35946;?#30340;反义词,朝欢?#35946;?#36896;句,朝欢?#35946;?#25509;龙,朝欢?#35946;?#26159;什么意思。]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/c/chaohuanmule.jpg" alt="朝欢?#35946;? title="朝欢?#35946;? alt="朝欢?#35946;?#30340;意思" /></p> <p><span style="color: #008000">【成语意思】:</span>指终日?#29420;鄭?#26085;?#23521;?#27426;作乐。</p> <p><span style="color: #008000">【用法分析】:</span><a href="/朝欢?#35946;?">朝欢?#35946;?/a>作宾语、定语;用于生活。</p> <p><span style="color: #008000">【成语来源】:</span>《警世通言 杜下娘怒沉百宝箱》?#39608;八?#21017;如此,两下情好愈密,<a href="/朝欢?#35946;?">朝欢?#35946;?/a>,终日相守,如夫妇一般。” zzzz.com.cn</p> <p><span style="color: #008000">【褒贬解析】:</span>?#34892;?#25104;语</p> <p><span style="color: #008000">【成语结构】:</span>联合式成语</p> <p><span style="color: #008000">【使用程度】:</span>一般成语</p> <p><span style="color: #008000">【成语年代】:</span>古代成语</p> <p><span style="color: #008000">【成语字数】:</span><a href="http://www.a6h5.com">四字成语</a></p> <p><span style="color: #008000">【成语拼音】:</span>zhāo huān mù lè</p> <p><span style="color: #008000">【成语声母】:</span>ZHML</p> <p><p><span style="color: #008000">【近似成语】:</span></p> <p><a href="/乐天任命/">乐天任命</a>?#27827;?#35328;听天由命。</p> <p><a href="/乐事劝功/">乐事劝功</a>:谓乐于从事所业,努力获得成效。</p> <p><a href="/乐昌之镜/">乐昌之镜</a>:见“乐昌分镜?#34180;?/p> <p><a href="/乐昌分镜/">乐昌分镜</a>:比喻夫妻分离</p> <p><a href="/乐不思蜀/">乐不思蜀</a>:蜀:指三国时蜀国。蜀后主刘禅投降司马昭后;?#35805;?#32622;在洛阳仍过荒淫生活;快乐得不想回…</p> <p><span style="color: #008000">【成语造句】:</span></p> <p>1、当时奶奶初婚时节,以致<a href="http://www.a6h5.com/tag/%e6%9c%9d%e6%ac%a2%e6%9a%ae%e4%b9%90/" title="查看更多关于朝欢?#35946;?#30340;文章" target="_blank">朝欢?#35946;?/a>不舍的,如今是二婚,嫁了大理老爹,不过略尽夫妻之情。</p> <p>2、越王见夫差纳了西施,每日纵情声色,朝欢?#35946;鄭?#24515;知妙计已成,又忙派人送去了锦罗绸缎,更加讨得吴王?#26029;病?/p> <p>3、嗣是朝欢?#35946;鄭?#20004;口儿非常愉快。</p> <p>4、倒不如嫁个晚老公,可以朝欢?#35946;鄭?#38752;老终身,倒觉名正言?#22330;?/p> <p>5、倚?#24597;?#31505;,朝欢?#35946;鄭?#36865;旧迎新,这就是我们平常人家的日子。</p> <p>6、想其初招刘打鬼时,必以为从此可以朝欢?#35946;鄭?#38752;老终身矣岂知狼子野心,不惟不奉男不对女敌之古训,反欲打杀老婆触死屄起来。</p> <p>7、?#28304;?#26397;欢?#35946;鄭?#20960;度春风,竟由诃额仑结下珠胎,生出一个大名鼎鼎的人物来。</p> <p>8、相别不过数日,此后当同住一家,朝欢?#35946;鄭?#20139;那后半生安逸。</p> <p><span style="color: #008000">【成语接龙】:</span></p> <p align="center"><a href="/朝欢?#35946;?">朝欢?#35946;?/a> → <a href="/乐天安命/">乐天安命</a> → <a href="/命里注定/">命里注定</a> → <a href="/定倾扶危/">定倾扶危</a> → <a href="/危迫利诱/">危迫利诱</a> → <a href="/诱敌深入/">诱敌深入</a> → <a href="/入境问俗/">入境问俗</a></p> <p align="center"><a href="/俗不可医/">俗不可医</a> → <a href="/医时救弊/">医时救弊</a> → <a href="/弊绝风清/">弊绝风清</a> → <a href="/清净无为/">清净无为</a> → <a href="/为人师表/">为人师表</a> → <a href="/表里如一/">表里如一</a> → <a href="/一笑千金/">一笑千金</a></p> <p align="center"><a href="/金门绣户/">金门绣户</a> → <a href="/户枢不朽/">户枢不朽</a> → <a href="/朽木生花/">朽木生花</a> → <a href="/花样翻新/">花样翻新</a> → <a href="/新昏宴尔/">新昏宴尔</a> → <a href="/尔汝之交/">尔汝之交</a> → <a href="/交颈并头/">交颈并头</a></p> <p align="center"><a href="/头昏眼花/">头昏眼花</a> → <a href="/花晨月夕/">花晨月夕</a> → <a href="/夕惕朝干/">夕惕朝干</a> → <a href="/干名犯义/">干名犯义</a> → <a href="/义正词严/">义正词严</a> → <a href="/严陈以待/">严陈以待</a> → <a href="/待兔守株/">待兔守株</a></p> <p align="center"><a href="/株连蔓引/">株连蔓引</a> → <a href="/引鬼上门/">引鬼上门</a> → <a href="/门不停宾/">门不停宾</a> → <a href="/宾餞日月/">宾餞日月</a> → <a href="/月夕花朝/">月夕花朝</a> → <a href="/朝朝暮暮/">朝朝暮暮</a> → <a href="/暮暮朝朝/">暮暮朝朝</a></p> <p><span style="color: #008000">【相关成语】:</span></p> <table cellpadding="3" border="0" bgcolor="#DBDBDB" cellspacing="1"> <tr bgcolor="#EFEFEF"> <th style="text-align:center;vertical-align:middle" width="25%"><a href="/tag/带朝字的成语"> 带<span style="color: #0000ff">“朝”</span>字的成语 </a></th> <th style="text-align:center;vertical-align:middle" width="25%"><a href="/tag/带欢字的成语"> 带<span style="color: #0000ff">“欢”</span>字的成语 </a></th> <th style="text-align:center;vertical-align:middle" width="25%"><a href="/tag/带暮字的成语"> 带<span style="color: #0000ff">“暮”</span>字的成语 </a></th> <th style="text-align:center;vertical-align:middle" width="25%"><a href="/tag/带乐字的成语"> 带<span style="color: #0000ff">“乐”</span>字的成语 </a></th> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="top"> <ul><a href="/流水朝宗/">流水朝宗</a><br /> <a href="/朝阳丹凤/">朝阳丹凤</a><br /> <a href="/凤鸣朝阳/">凤鸣朝阳</a><br /> <a href="/朝生夕死/">朝生夕死</a><br /> <a href="/朝章国故/">朝章国故</a><br /> <a href="/朝前夕惕/">朝前夕惕</a><br /> <a href="/朝斯夕斯/">朝斯夕斯</a><br /> <a href="/?#24403;?#26397;元/">?#24403;?#26397;元</a><br /> <a href="/暮虢朝虞/">暮虢朝虞</a><br /> <a href="/朝露溘至/">朝露溘至</a> </ul> </td> <td valign="top"> <ul> <a href="/皆大?#26029;?">皆大?#26029;?/a><br /> <a href="/离合悲欢/">离合悲欢</a><br /> <a href="/欢?#24597;?#36339;/">欢?#24597;?#36339;</a><br /> <a href="/人欢马叫/">人欢马叫</a><br /> <a href="/买笑寻欢/">买笑寻欢</a><br /> <a href="/强颜欢笑/">强颜欢笑</a><br /> <a href="/欢忻鼓舞/">欢忻鼓舞</a><br /> <a href="/不?#25238;?#25955;/">不?#25238;?#25955;</a><br /> <a href="/卖笑追欢/">卖笑追欢</a><br /> <a href="/欢欣若狂/">欢欣若狂</a> </ul> </td> <td valign="top"> <ul> <a href="/暮虢朝虞/">暮虢朝虞</a><br /> <a href="/途穷日暮/">途穷日暮</a><br /> <a href="/朝梁暮周/">朝梁暮周</a><br /> <a href="/日暮途穷/">日暮途穷</a><br /> <a href="/暮夜怀金/">暮夜怀金</a><br /> <a href="/朝生暮死/">朝生暮死</a><br /> <a href="/旦种暮成/">旦种暮成</a><br /> <a href="/年衰岁暮/">年衰岁暮</a><br /> <a href="/旦暮入地/">旦暮入地</a><br /> <a href="/暮楚朝秦/">暮楚朝秦</a> </ul> </td> <td valign="top"> <ul> <a href="/乐极哀来/">乐极哀来</a><br /> <a href="/安居乐业/">安居乐业</a><br /> <a href="/乐道忘饥/">乐道忘饥</a><br /> <a href="/暗中作乐/">暗中作乐</a><br /> <a href="/乐天安命/">乐天安命</a><br /> <a href="/乐行忧违/">乐行忧违</a><br /> <a href="/其乐不穷/">其乐不穷</a><br /> <a href="/伯乐相马/">伯乐相马</a><br /> <a href="/?#39184;?#20048;业/">?#39184;?#20048;业</a><br /> <a href="/乐极生悲/">乐极生悲</a> </ul> </td> </tr> </table> <hr /><div align="center" class="open-message"><i class="fa fa-bullhorn"></i><a href="http://www.a6h5.com target="_blank" title="四字成语">四字成语</a> , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" rel="nofollow" target="_blank" title="成语大全">BY-NC-SA</a>协议进行授权 , 转载请注明<a href="http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ac%a2%e6%9a%ae%e4%b9%90/" target="_blank" title="朝欢?#35946;?>朝欢?#35946;?/a>!</div>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ac%a2%e6%9a%ae%e4%b9%90/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item> <meta charset="utf-8"> <title>招花惹草 http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e8%8a%b1%e6%83%b9%e8%8d%89/ http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e8%8a%b1%e6%83%b9%e8%8d%89/#respond Thu, 14 Feb 2019 02:38:06 +0000 http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e8%8a%b1%e6%83%b9%e8%8d%89/ 招花惹草

【成语意思】:指挑?#39608;?#21246;引女子。

【用法分析】:招花惹草作谓语、宾语、定语;用于比喻句。

【成语来源】:明·兰陵笑笑生《金瓶?#21453;?#35805;?#36820;?#20108;回?#39608;?#37027;一双积年招花惹草,惯细风情的贼眼,不离这妇人身上。” zzzz.com.cn

【褒贬解析】:?#34892;?#25104;语

【成语结构】:联合式成语

【使用程度】:一般成语

【成语年代】:古代成语

【成语字数】:四字成语

【成语拼音】:zhāo huā rě cǎo

【成语声母】:ZHRC

招花惹草的近义词】:招蜂惹蝶、沾花惹草、招蜂引蝶

【近似成语】:

草长莺飞:?#28023;夯起俊?#24418;容江南暮春的景色。

草莽英雄:草莽:草丛,草野。旧时指在山林出没的农民起义或强盗们中的著名人物。

草菅人命:菅:一种多年生的茅草?#29615;?#25351;野草、杂草。把人的性命看得像野草一样轻贱;随意加以摧残…

草创未就:草创:开始创办或创立;就:完成。刚开始做,?#24418;?#23436;成。

草船借箭:运用智?#20445;?#20973;借他人的人力或财力来达到自己的目的。

【成语造句】:

1、而且就你,哼,舍得杀了?你以为我看不出你早盯上那下贱丫头了?不过现在还不能给你,等完全驯服了,你随便,反正不给你这个你也照样出去招花惹草……

2、哼,怪不得一直不醒过来,是等着我们先走,自己好可以招花惹草是吧!

3、记住这个教训,你能力不小,不要招花惹草,将来成就不可限量,如果你一意孤行,迟早死在女人的肚皮上!

4、?#40723;?#24819;什么希望你这个花心大萝卜不要到处招花惹草呗。

5、我是不?#25671;?#20294;我招花惹草偏爱美人的本性又不是?#26157;?#26469;风,我也是?#34892;?#27714;的好吗?我放下筷子,握住他的手:“那你让我亲你一下,你不许用飞镖戳?#25671;薄?/p>

6、不料想,这些招花惹草的小蝶,小蜂看到了花粉,却忍不住嘴馋起来,早忘了当?#38376;校?#19968;头扎到花蕊里,贪婪的吸吮起花蜜。

7、他无意招花惹草,但是却会有流转在她们身边的?#29992;粒?#30041;下的是恨,是痴,?#25925;?#24833;?他无心去谋害谁,但是,?#34892;?#26102;候,?#25925;?#35201;站出来,伸伸刀子。

8、陆明斌无奈的笑了笑,以前的自己的确不是一个好人,不仅到处招花惹草而且从来都是新老速替。

9、备受煎熬的弥勒佛子,匆匆离开竹林,一路上不再招花惹草,?#20599;?#21069;行……

10、若是这样便罢了,墨云这人,?#22266;?#21035;?#19981;?#22312;外面招花惹草。

【成语接龙】:

招花惹草草行露宿宿水餐风风行电击击中要害害群之马马上房子

子虚乌有有?#32925;?#24739;患难夫妻妻梅子鹤鹤发童颜颜骨柳筋筋疲力倦

倦鸟知还还原反本本同末异异名同实实心实意意气用事事不关己

己溺己饥饥冻交切切近的当当轴处中中原逐鹿鹿走苏台台阁生风

风花雪夜夜长梦短短绠?#25104;?/a> → 深更半夜夜长梦短短兵相接接踵而来

【相关成语】:

?#32610;小?/span>字的成语 “花”字的成语 “惹”字的成语 “草”字的成语

四字成语 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明招花惹草
]]>
http://www.a6h5.com/%e6%8b%9b%e8%8a%b1%e6%83%b9%e8%8d%89/feed/ 0
朝歌夜弦 http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e5%a4%9c%e5%bc%a6/ http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e5%a4%9c%e5%bc%a6/#respond Tue, 12 Feb 2019 02:38:02 +0000 http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e5%a4%9c%e5%bc%a6/ 朝歌夜弦

【成语意思】:形容整天沉迷于歌舞,逸乐无度。

【用法分析】:朝歌夜弦作宾语、定语;用于生活。

【成语来源】:唐 杜牧?#26635;?#25151;宫?#22330;罰骸?#22915;嫔媵?#20572;?#29579;子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦。朝歌夜弦,为秦宫人。” zzzz.com.cn

【褒贬解析】:贬义成语

【成语结构】:联合式成语

【使用程度】:一般成语

【成语年代】:古代成语

【成语字数】:四字成语

【成语拼音】:zhāo gē yè xián

【成语声母】:ZGYX

朝歌夜弦的近义词】:朝歌?#21512;?/p>

【近似成语】:

弦外之音:原指音乐的余音。比喻言外之意,即在话里间接透露,而不是明说出来的意思。

弦外之意?#21512;遙豪?#22120;上发音的丝线。比喻言外之意?#24739;?#22312;话里间接透露;而不是明说出来的意思。

弦外之响:比喻言外之意。

弦外有音?#21512;?#20048;器的弦上发出的声音以外还有声音。比喻话语中另有间接透露、没有明说的意思。

【成语造句】:

1、昔有朝歌夜弦之高楼,上?#26143;?#22478;倾国之舞袖待浮花浪蕊俱尽,伴君独幽。

2、今有朝歌夜弦之高楼,?#26143;?#22478;倾国之舞袖。

3、歌舞升平、朝歌夜弦,用来形容这种场所,再合?#20160;?#36807;了。

4、昔有朝歌夜弦之高楼,上?#26143;?#22478;倾国之舞袖。

5、昔有朝歌夜弦之高楼,上?#26143;?#22478;倾国之舞袖。

6、倾楼朝歌夜弦,舞袖倾城倾国,一袭繁华过后,留下一世哀伤。

7、齐都临?#32479;?#22788;处张灯结彩,朝歌夜弦一派节?#31449;?#35937;。

8、国君燕简公朝歌夜弦,喜乐好淫。

【成语接龙】:

朝歌夜弦弦外有音音容笑貌貌是心非非意相干干巴利落落荒而走

走马看花花阶柳市市井小人人面?#19968;?/a> → 花朝月夜夜长梦短短刀?#27604;?/a>

入室升堂?#27809;?#23500;丽丽句清辞辞巧理拙?#39048;?#32599;香香花供养养晦韬光

【相关成语】:

“朝”字的成语 “歌”字的成语 “夜”字的成语 “?#25671;?/span>字的成语

四字成语 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权 , 转载请注明朝歌夜弦
]]>
http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e5%a4%9c%e5%bc%a6/feed/ 0
朝歌?#21512;?/title> <link>http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e6%9a%ae%e5%bc%a6/</link> <comments>http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e6%9a%ae%e5%bc%a6/#respond</comments> <pubDate>Mon, 11 Feb 2019 02:38:02 +0000</pubDate> <dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator> <category><![CDATA[动物成语]]></category> <category><![CDATA[带弦字的成语]]></category> <category><![CDATA[带暮字的成语]]></category> <category><![CDATA[带朝字的成语]]></category> <category><![CDATA[带歌字的成语]]></category> <category><![CDATA[弦的成语]]></category> <category><![CDATA[暮的成语]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;襗]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#20160;么意思]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#25104;语接龙]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#26159;什么意思]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#30340;反义词]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#30340;同义词]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#30340;意思]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#30340;成语故事]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#30340;拼音]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#30340;解释]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#30340;近义词]]></category> <category><![CDATA[朝歌?#21512;?#36896;句]]></category> <category><![CDATA[朝的成语]]></category> <category><![CDATA[歌的成语]]></category> <guid isPermaLink="false">http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e6%9a%ae%e5%bc%a6/</guid> <description><![CDATA[朝歌?#21512;?#30340;意思,朝歌?#21512;?#30340;近义词,朝歌?#21512;?#30340;反义词,朝歌?#21512;?#36896;句,朝歌?#21512;?#25509;龙,朝歌?#21512;?#26159;什么意思。]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/c/chaogemuxian.jpg" alt="朝歌?#21512;? title="朝歌?#21512;? alt="朝歌?#21512;?#30340;意思" /></p> <p><span style="color: #008000">【成语意思】:</span>形容整天沉迷于歌舞,逸乐无度。</p> <p><span style="color: #008000">【用法分析】:</span><a href="/朝歌?#21512;?">朝歌?#21512;?/a>作宾语、定语;用于生活。</p> <p><span style="color: #008000">【成语来源】:</span>宋 周密《武林旧事 歌馆》?#39608;?#22806;此诸处茶肆,清乐茶坊、八仙茶坊……各有等差,莫不靓妆迎?#29275;?#20105;妍卖笑,<a href="/朝歌?#21512;?">朝歌?#21512;?/a>,摇荡心目。” zzzz.com.cn</p> <p><span style="color: #008000">【褒贬解析】:</span>?#34892;?#25104;语</p> <p><span style="color: #008000">【成语结构】:</span>联合式成语</p> <p><span style="color: #008000">【使用程度】:</span>一般成语</p> <p><span style="color: #008000">【成语年代】:</span>古代成语</p> <p><span style="color: #008000">【成语字数】:</span><a href="http://www.a6h5.com">四字成语</a></p> <p><span style="color: #008000">【成语拼音】:</span>zhāo gē mù xián</p> <p><span style="color: #008000">【成语声母】:</span>ZGMX</p> <p><span style="color: #008000">【<a href="http://www.a6h5.com/tag/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e6%9a%ae%e5%bc%a6%e7%9a%84%e8%bf%91%e4%b9%89%e8%af%8d/" title="查看更多关于朝歌?#21512;?#30340;近义词的文章" target="_blank">朝歌?#21512;?#30340;近义词</a>】:</span>朝歌夜弦</p> <p><p><span style="color: #008000">【近似成语】:</span></p> <p><a href="/弦外之音/">弦外之音</a>:原指音乐的余音。比喻言外之意,即在话里间接透露,而不是明说出来的意思。</p> <p><a href="/弦外之意/">弦外之意</a>?#21512;遙豪?#22120;上发音的丝线。比喻言外之意?#24739;?#22312;话里间接透露;而不是明说出来的意思。</p> <p><a href="/弦外之响/">弦外之响</a>:比喻言外之意。</p> <p><a href="/弦外有音/">弦外有音</a>?#21512;?#20048;器的弦上发出的声音以外还有声音。比喻话语中另有间接透露、没有明说的意思。</p> <p><span style="color: #008000">【成语接龙】:</span></p> <p align="center"><a href="/朝歌?#21512;?">朝歌?#21512;?/a> → <a href="/弦无虚发/">弦无虚发</a> → <a href="/发纵指使/">发纵指使</a> → <a href="/使酒骂坐/">使酒骂坐</a> → <a href="/坐享其成/">坐享其成</a> → <a href="/成己成物/">成己成物</a> → <a href="/物换星移/">物换星移</a></p> <p align="center"><a href="/移花接木/">移花接木</a> → <a href="/木已成舟/">木已成舟</a> → <a href="/舟中敌国/">舟中敌国</a> → <a href="/国富民安/">国富民安</a> → <a href="/安常守分/">安常守分</a> → <a href="/分形?#36130;?">分形?#36130;?/a> → <a href="/气血方刚/">气血方刚</a></p> <p align="center"><a href="/刚肠?#20992;?">刚肠?#20992;?/a> → <a href="/恶迹昭着/">恶迹昭着</a> → <a href="/着述等身/">着述等身</a> → <a href="/身无长物/">身无长物</a> → <a href="/物以群分/">物以群分</a> → <a href="/分钗断带/">分钗断带</a> → <a href="/带砺山河/">带砺山河</a></p> <p align="center"><a href="/河山带砺/">河山带砺</a> → <a href="/?#36162;?#31203;马/">?#36162;?#31203;马</a> → <a href="/马水车龙/">马水车龙</a> → <a href="/龙蟠凤逸/">龙蟠凤逸</a> → <a href="/逸兴横飞/">逸兴横飞</a> → <a href="/飞蓬乘风/">飞蓬乘风</a> → <a href="/风雨不改/">风雨不改</a></p> <p align="center"><a href="/改俗迁风/">改俗迁风</a> → <a href="/风雨不改/">风雨不改</a> → <a href="/改俗迁风/">改俗迁风</a> → <a href="/风风火火/">风风火火</a> → <a href="/火?#20154;?#28145;/">火?#20154;?#28145;</a> → <a href="/深文峻法/">深文峻法</a> → <a href="/法?#32435;?#38024;/">法?#32435;?#38024;</a></p> <p><span style="color: #008000">【相关成语】:</span></p> <table cellpadding="3" border="0" bgcolor="#DBDBDB" cellspacing="1"> <tr bgcolor="#EFEFEF"> <th style="text-align:center;vertical-align:middle" width="25%"><a href="/tag/带朝字的成语"> 带<span style="color: #0000ff">“朝”</span>字的成语 </a></th> <th style="text-align:center;vertical-align:middle" width="25%"><a href="/tag/带歌字的成语"> 带<span style="color: #0000ff">“歌”</span>字的成语 </a></th> <th style="text-align:center;vertical-align:middle" width="25%"><a href="/tag/带暮字的成语"> 带<span style="color: #0000ff">“暮”</span>字的成语 </a></th> <th style="text-align:center;vertical-align:middle" width="25%"><a href="/tag/带弦字的成语"> 带<span style="color: #0000ff">“?#25671;?/span>字的成语 </a></th> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td valign="top"> <ul><a href="/匪朝伊夕/">匪朝伊夕</a><br /> <a href="/得胜回朝/">得胜回朝</a><br /> <a href="/鸣凤朝阳/">鸣凤朝阳</a><br /> <a href="/朝经暮史/">朝经暮史</a><br /> <a href="/九间朝殿/">九间朝殿</a><br /> <a href="/夕惕朝干/">夕惕朝干</a><br /> <a href="/朝华夕秀/">朝华夕秀</a><br /> <a href="/朝成暮徧/">朝成暮徧</a><br /> <a href="/朝成夕毁/">朝成夕毁</a><br /> <a href="/浮云朝露/">浮云朝露</a> </ul> </td> <td valign="top"> <ul> <a href="/凤舞鸾歌/">凤舞鸾歌</a><br /> <a href="/舞榭歌楼/">舞榭歌楼</a><br /> <a href="/舞榭歌台/">舞榭歌台</a><br /> <a href="/四面楚歌/">四面楚歌</a><br /> <a href="/燕歌赵舞/">燕歌赵舞</a><br /> <a href="/可歌可泣/">可歌可泣</a><br /> <a href="/引吭高歌/">引吭高歌</a><br /> <a href="/酣歌恒舞/">酣歌恒舞</a><br /> <a href="/涂歌巷舞/">涂歌巷舞</a><br /> <a href="/选?#33487;?#27468;/">选?#33487;?#27468;</a> </ul> </td> <td valign="top"> <ul> <a href="/朝梁暮晋/">朝梁暮晋</a><br /> <a href="/朝锺暮鼓/">朝锺暮鼓</a><br /> <a href="/朝生暮死/">朝生暮死</a><br /> <a href="/朝梁暮周/">朝梁暮周</a><br /> <a href="/晨?#25991;豪?">晨?#25991;豪?/a><br /> <a href="/却金暮夜/">却金暮夜</a><br /> <a href="/暮景桑榆/">暮景桑榆</a><br /> <a href="/迟暮之年/">迟暮之年</a><br /> <a href="/暮爨朝舂/">暮爨朝舂</a><br /> <a href="/暮夜怀金/">暮夜怀金</a> </ul> </td> <td valign="top"> <ul> <a href="/朝歌夜弦/">朝歌夜弦</a><br /> <a href="/弦无虚发/">弦无虚发</a><br /> <a href="/铁板铜弦/">铁板铜弦</a><br /> <a href="/弦外之意/">弦外之意</a><br /> <a href="/春诵夏弦/">春诵夏弦</a><br /> <a href="/如箭在弦/">如箭在弦</a><br /> <a href="/改弦易张/">改弦易张</a><br /> <a href="/韦弦之佩/">韦弦之佩</a><br /> <a href="/更弦易辙/">更弦易辙</a><br /> <a href="/弦外有音/">弦外有音</a> </ul> </td> </tr> </table> <hr /><div align="center" class="open-message"><i class="fa fa-bullhorn"></i><a href="http://www.a6h5.com target="_blank" title="四字成语">四字成语</a> , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" rel="nofollow" target="_blank" title="成语大全">BY-NC-SA</a>协议进行授权 , 转载请注明<a href="http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e6%9a%ae%e5%bc%a6/" target="_blank" title="朝歌?#21512;?>朝歌?#21512;?/a>!</div>]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.a6h5.com/%e6%9c%9d%e6%ad%8c%e6%9a%ae%e5%bc%a6/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> </channel> </rss> <a href="http://www.a6h5.com/"><span class="STYLE1">pk10技巧</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><font id="z2hq7"></font><acronym id="z2hq7"></acronym><noframes id="z2hq7"><address id="z2hq7"><em id="z2hq7"></em></address></noframes><table id="z2hq7"></table><rp id="z2hq7"></rp><b id="z2hq7"></b><td id="z2hq7"><tr id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"><rp id="z2hq7"></rp></wbr></tr></td><tr id="z2hq7"><nobr id="z2hq7"><listing id="z2hq7"></listing></nobr></tr><p id="z2hq7"><strike id="z2hq7"><small id="z2hq7"><delect id="z2hq7"></delect></small></strike></p><samp id="z2hq7"></samp><dl id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"><dd id="z2hq7"></dd></wbr></dl><optgroup id="z2hq7"></optgroup><ruby id="z2hq7"><strike id="z2hq7"></strike></ruby><video id="z2hq7"></video><center id="z2hq7"><address id="z2hq7"><samp id="z2hq7"><label id="z2hq7"></label></samp></address></center><span id="z2hq7"></span><meter id="z2hq7"></meter><input id="z2hq7"></input><xmp id="z2hq7"></xmp><strike id="z2hq7"></strike><del id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"></wbr></del><i id="z2hq7"></i><rp id="z2hq7"><video id="z2hq7"></video></rp><samp id="z2hq7"><cite id="z2hq7"></cite></samp><ruby id="z2hq7"></ruby><progress id="z2hq7"><meter id="z2hq7"><u id="z2hq7"></u></meter></progress><xmp id="z2hq7"></xmp><rt id="z2hq7"><big id="z2hq7"><progress id="z2hq7"><tt id="z2hq7"></tt></progress></big></rt><center id="z2hq7"></center><del id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"><big id="z2hq7"></big></wbr></del><option id="z2hq7"></option><meter id="z2hq7"><u id="z2hq7"><acronym id="z2hq7"><form id="z2hq7"></form></acronym></u></meter><ruby id="z2hq7"></ruby><address id="z2hq7"><ins id="z2hq7"></ins></address><dd id="z2hq7"><menuitem id="z2hq7"></menuitem></dd><ruby id="z2hq7"></ruby><sup id="z2hq7"></sup><progress id="z2hq7"></progress><progress id="z2hq7"><dd id="z2hq7"></dd></progress><b id="z2hq7"></b><s id="z2hq7"><noframes id="z2hq7"><big id="z2hq7"></big></noframes></s><rt id="z2hq7"><big id="z2hq7"><center id="z2hq7"><mark id="z2hq7"></mark></center></big></rt><i id="z2hq7"><th id="z2hq7"></th></i><i id="z2hq7"><noscript id="z2hq7"></noscript></i><tr id="z2hq7"></tr><font id="z2hq7"><cite id="z2hq7"><tr id="z2hq7"></tr></cite></font><strong id="z2hq7"><tt id="z2hq7"><pre id="z2hq7"><span id="z2hq7"></span></pre></tt></strong><menuitem id="z2hq7"><acronym id="z2hq7"><button id="z2hq7"><address id="z2hq7"></address></button></acronym></menuitem><rt id="z2hq7"></rt><var id="z2hq7"><rt id="z2hq7"></rt></var> <big id="z2hq7"><progress id="z2hq7"></progress></big><input id="z2hq7"><object id="z2hq7"><source id="z2hq7"></source></object></input><code id="z2hq7"></code><dl id="z2hq7"></dl><noframes id="z2hq7"><big id="z2hq7"><menuitem id="z2hq7"></menuitem></big></noframes><blockquote id="z2hq7"></blockquote><menuitem id="z2hq7"><acronym id="z2hq7"></acronym></menuitem><button id="z2hq7"><address id="z2hq7"></address></button><optgroup id="z2hq7"></optgroup><listing id="z2hq7"></listing><p id="z2hq7"><strike id="z2hq7"><small id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"></bdo></small></strike></p><rp id="z2hq7"></rp><address id="z2hq7"></address><bdo id="z2hq7"><del id="z2hq7"></del></bdo><ol id="z2hq7"><td id="z2hq7"><center id="z2hq7"><mark id="z2hq7"></mark></center></td></ol><meter id="z2hq7"><menuitem id="z2hq7"><output id="z2hq7"><button id="z2hq7"></button></output></menuitem></meter><source id="z2hq7"><pre id="z2hq7"><dd id="z2hq7"></dd></pre></source><center id="z2hq7"></center><sup id="z2hq7"></sup><ruby id="z2hq7"></ruby><i id="z2hq7"><th id="z2hq7"><tbody id="z2hq7"></tbody></th></i><strike id="z2hq7"><small id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"><tt id="z2hq7"></tt></bdo></small></strike><cite id="z2hq7"><tr id="z2hq7"></tr></cite><strong id="z2hq7"><mark id="z2hq7"><button id="z2hq7"><option id="z2hq7"></option></button></mark></strong><object id="z2hq7"></object><pre id="z2hq7"></pre><div id="z2hq7"></div><ruby id="z2hq7"></ruby><em id="z2hq7"></em><p id="z2hq7"><strike id="z2hq7"><big id="z2hq7"><progress id="z2hq7"></progress></big></strike></p><dl id="z2hq7"></dl><form id="z2hq7"></form><p id="z2hq7"></p><var id="z2hq7"></var><strike id="z2hq7"><em id="z2hq7"></em></strike><noscript id="z2hq7"></noscript><big id="z2hq7"></big><sub id="z2hq7"><label id="z2hq7"><b id="z2hq7"></b></label></sub><td id="z2hq7"></td><sub id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><b id="z2hq7"></b></optgroup></sub><sub id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><b id="z2hq7"><i id="z2hq7"></i></b></optgroup></sub><small id="z2hq7"></small><strike id="z2hq7"><source id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"></bdo></source></strike><td id="z2hq7"><form id="z2hq7"></form></td><tr id="z2hq7"></tr><del id="z2hq7"></del><dl id="z2hq7"></dl><sup id="z2hq7"><track id="z2hq7"></track></sup><mark id="z2hq7"><ruby id="z2hq7"><rp id="z2hq7"></rp></ruby></mark><var id="z2hq7"></var> <cite id="z2hq7"></cite><dfn id="z2hq7"><var id="z2hq7"></var></dfn><del id="z2hq7"></del><video id="z2hq7"><thead id="z2hq7"><nav id="z2hq7"></nav></thead></video><div id="z2hq7"><font id="z2hq7"><menu id="z2hq7"></menu></font></div><cite id="z2hq7"></cite><center id="z2hq7"></center><wbr id="z2hq7"></wbr><progress id="z2hq7"><meter id="z2hq7"></meter></progress><span id="z2hq7"><form id="z2hq7"></form></span><s id="z2hq7"></s><u id="z2hq7"></u><td id="z2hq7"></td><i id="z2hq7"></i><video id="z2hq7"></video><pre id="z2hq7"><dd id="z2hq7"><xmp id="z2hq7"><label id="z2hq7"></label></xmp></dd></pre><u id="z2hq7"></u><listing id="z2hq7"></listing><ol id="z2hq7"></ol><dfn id="z2hq7"><s id="z2hq7"><ol id="z2hq7"></ol></s></dfn><sup id="z2hq7"></sup><optgroup id="z2hq7"></optgroup><big id="z2hq7"></big><sub id="z2hq7"><label id="z2hq7"><sup id="z2hq7"></sup></label></sub><small id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"></bdo></small><strong id="z2hq7"></strong><noframes id="z2hq7"><big id="z2hq7"><strong id="z2hq7"></strong></big></noframes><nobr id="z2hq7"><listing id="z2hq7"></listing></nobr><cite id="z2hq7"></cite><ol id="z2hq7"></ol><rp id="z2hq7"></rp><big id="z2hq7"></big><output id="z2hq7"></output><thead id="z2hq7"></thead><ol id="z2hq7"><td id="z2hq7"><center id="z2hq7"><mark id="z2hq7"></mark></center></td></ol><dfn id="z2hq7"><del id="z2hq7"></del></dfn><sub id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><b id="z2hq7"></b></optgroup></sub><acronym id="z2hq7"></acronym><rp id="z2hq7"><tr id="z2hq7"><nobr id="z2hq7"></nobr></tr></rp><dd id="z2hq7"><ins id="z2hq7"></ins></dd><input id="z2hq7"><object id="z2hq7"><source id="z2hq7"><noframes id="z2hq7"></noframes></source></object></input><menu id="z2hq7"></menu><ol id="z2hq7"><dl id="z2hq7"><form id="z2hq7"></form></dl></ol><code id="z2hq7"></code><th id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><input id="z2hq7"></input></optgroup></th><track id="z2hq7"></track><form id="z2hq7"></form><div id="z2hq7"><table id="z2hq7"></table></div><cite id="z2hq7"><b id="z2hq7"><strike id="z2hq7"><noscript id="z2hq7"></noscript></strike></b></cite><option id="z2hq7"></option> <rp id="z2hq7"></rp><legend id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><listing id="z2hq7"></listing></optgroup></legend><b id="z2hq7"></b><noframes id="z2hq7"></noframes><wbr id="z2hq7"><meter id="z2hq7"><xmp id="z2hq7"><acronym id="z2hq7"></acronym></xmp></meter></wbr><pre id="z2hq7"><address id="z2hq7"><sub id="z2hq7"></sub></address></pre><menu id="z2hq7"></menu><samp id="z2hq7"><rp id="z2hq7"><video id="z2hq7"></video></rp></samp><button id="z2hq7"><option id="z2hq7"><sub id="z2hq7"><thead id="z2hq7"></thead></sub></option></button><output id="z2hq7"><legend id="z2hq7"><div id="z2hq7"></div></legend></output><ol id="z2hq7"><td id="z2hq7"><form id="z2hq7"><mark id="z2hq7"></mark></form></td></ol><div id="z2hq7"></div><meter id="z2hq7"></meter><object id="z2hq7"></object><noscript id="z2hq7"></noscript><th id="z2hq7"><menu id="z2hq7"></menu></th><input id="z2hq7"><li id="z2hq7"><noscript id="z2hq7"></noscript></li></input><table id="z2hq7"></table><nav id="z2hq7"><object id="z2hq7"><s id="z2hq7"></s></object></nav><option id="z2hq7"></option><legend id="z2hq7"></legend><font id="z2hq7"></font><track id="z2hq7"><listing id="z2hq7"><dfn id="z2hq7"></dfn></listing></track><em id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"><dd id="z2hq7"></dd></bdo></em><b id="z2hq7"></b><input id="z2hq7"><object id="z2hq7"><em id="z2hq7"><noframes id="z2hq7"></noframes></em></object></input><object id="z2hq7"></object><noscript id="z2hq7"></noscript><dd id="z2hq7"></dd><ins id="z2hq7"><label id="z2hq7"><video id="z2hq7"></video></label></ins><rt id="z2hq7"></rt><menu id="z2hq7"></menu><big id="z2hq7"></big><optgroup id="z2hq7"><b id="z2hq7"></b></optgroup><progress id="z2hq7"></progress><pre id="z2hq7"><option id="z2hq7"><sub id="z2hq7"></sub></option></pre><form id="z2hq7"></form><thead id="z2hq7"></thead><u id="z2hq7"></u><li id="z2hq7"><th id="z2hq7"></th></li><var id="z2hq7"><rt id="z2hq7"></rt></var><object id="z2hq7"><em id="z2hq7"><noframes id="z2hq7"></noframes></em></object><sup id="z2hq7"></sup><center id="z2hq7"><mark id="z2hq7"><samp id="z2hq7"></samp></mark></center><tt id="z2hq7"><pre id="z2hq7"><span id="z2hq7"><xmp id="z2hq7"></xmp></span></pre></tt><font id="z2hq7"><menu id="z2hq7"><p id="z2hq7"><rt id="z2hq7"></rt></p></menu></font><li id="z2hq7"></li><object id="z2hq7"></object><rt id="z2hq7"></rt><code id="z2hq7"><ol id="z2hq7"></ol></code> <sup id="z2hq7"></sup><input id="z2hq7"></input><wbr id="z2hq7"></wbr><object id="z2hq7"><source id="z2hq7"></source></object><del id="z2hq7"><pre id="z2hq7"><span id="z2hq7"></span></pre></del><delect id="z2hq7"><tt id="z2hq7"></tt></delect><strike id="z2hq7"><em id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"><meter id="z2hq7"></meter></bdo></em></strike><option id="z2hq7"></option><address id="z2hq7"><table id="z2hq7"><cite id="z2hq7"></cite></table></address><td id="z2hq7"></td><code id="z2hq7"></code><td id="z2hq7"><progress id="z2hq7"></progress></td><li id="z2hq7"><small id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"></bdo></small></li><option id="z2hq7"><table id="z2hq7"></table></option><object id="z2hq7"></object><ins id="z2hq7"></ins><div id="z2hq7"><table id="z2hq7"><cite id="z2hq7"><input id="z2hq7"></input></cite></table></div><rp id="z2hq7"><table id="z2hq7"><nobr id="z2hq7"><input id="z2hq7"></input></nobr></table></rp><menu id="z2hq7"></menu><ruby id="z2hq7"></ruby><u id="z2hq7"></u><form id="z2hq7"></form><blockquote id="z2hq7"></blockquote><dfn id="z2hq7"><del id="z2hq7"></del></dfn><ins id="z2hq7"></ins><optgroup id="z2hq7"><font id="z2hq7"></font></optgroup><sup id="z2hq7"></sup><del id="z2hq7"></del><tbody id="z2hq7"><code id="z2hq7"><menuitem id="z2hq7"></menuitem></code></tbody><pre id="z2hq7"><span id="z2hq7"></span></pre><table id="z2hq7"><menu id="z2hq7"></menu></table><label id="z2hq7"></label><var id="z2hq7"></var><tr id="z2hq7"></tr><ins id="z2hq7"><option id="z2hq7"><legend id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"></optgroup></legend></option></ins><center id="z2hq7"><tt id="z2hq7"><ins id="z2hq7"></ins></tt></center><rt id="z2hq7"></rt><noscript id="z2hq7"><tbody id="z2hq7"><code id="z2hq7"><delect id="z2hq7"></delect></code></tbody></noscript><dfn id="z2hq7"><dd id="z2hq7"><th id="z2hq7"></th></dd></dfn><div id="z2hq7"><samp id="z2hq7"><rp id="z2hq7"></rp></samp></div><thead id="z2hq7"></thead><sub id="z2hq7"><tbody id="z2hq7"><dd id="z2hq7"><th id="z2hq7"></th></dd></tbody></sub><optgroup id="z2hq7"><nav id="z2hq7"><i id="z2hq7"><tr id="z2hq7"></tr></i></nav></optgroup><code id="z2hq7"></code><track id="z2hq7"><noscript id="z2hq7"><dfn id="z2hq7"></dfn></noscript></track><form id="z2hq7"><thead id="z2hq7"><font id="z2hq7"><rp id="z2hq7"></rp></font></thead></form><table id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"></wbr></table><video id="z2hq7"></video><nav id="z2hq7"><dfn id="z2hq7"><s id="z2hq7"><ol id="z2hq7"></ol></s></dfn></nav><rt id="z2hq7"><dl id="z2hq7"><center id="z2hq7"></center></dl></rt></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><font id="z2hq7"></font><acronym id="z2hq7"></acronym><noframes id="z2hq7"><address id="z2hq7"><em id="z2hq7"></em></address></noframes><table id="z2hq7"></table><rp id="z2hq7"></rp><b id="z2hq7"></b><td id="z2hq7"><tr id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"><rp id="z2hq7"></rp></wbr></tr></td><tr id="z2hq7"><nobr id="z2hq7"><listing id="z2hq7"></listing></nobr></tr><p id="z2hq7"><strike id="z2hq7"><small id="z2hq7"><delect id="z2hq7"></delect></small></strike></p><samp id="z2hq7"></samp><dl id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"><dd id="z2hq7"></dd></wbr></dl><optgroup id="z2hq7"></optgroup><ruby id="z2hq7"><strike id="z2hq7"></strike></ruby><video id="z2hq7"></video><center id="z2hq7"><address id="z2hq7"><samp id="z2hq7"><label id="z2hq7"></label></samp></address></center><span id="z2hq7"></span><meter id="z2hq7"></meter><input id="z2hq7"></input><xmp id="z2hq7"></xmp><strike id="z2hq7"></strike><del id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"></wbr></del><i id="z2hq7"></i><rp id="z2hq7"><video id="z2hq7"></video></rp><samp id="z2hq7"><cite id="z2hq7"></cite></samp><ruby id="z2hq7"></ruby><progress id="z2hq7"><meter id="z2hq7"><u id="z2hq7"></u></meter></progress><xmp id="z2hq7"></xmp><rt id="z2hq7"><big id="z2hq7"><progress id="z2hq7"><tt id="z2hq7"></tt></progress></big></rt><center id="z2hq7"></center><del id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"><big id="z2hq7"></big></wbr></del><option id="z2hq7"></option><meter id="z2hq7"><u id="z2hq7"><acronym id="z2hq7"><form id="z2hq7"></form></acronym></u></meter><ruby id="z2hq7"></ruby><address id="z2hq7"><ins id="z2hq7"></ins></address><dd id="z2hq7"><menuitem id="z2hq7"></menuitem></dd><ruby id="z2hq7"></ruby><sup id="z2hq7"></sup><progress id="z2hq7"></progress><progress id="z2hq7"><dd id="z2hq7"></dd></progress><b id="z2hq7"></b><s id="z2hq7"><noframes id="z2hq7"><big id="z2hq7"></big></noframes></s><rt id="z2hq7"><big id="z2hq7"><center id="z2hq7"><mark id="z2hq7"></mark></center></big></rt><i id="z2hq7"><th id="z2hq7"></th></i><i id="z2hq7"><noscript id="z2hq7"></noscript></i><tr id="z2hq7"></tr><font id="z2hq7"><cite id="z2hq7"><tr id="z2hq7"></tr></cite></font><strong id="z2hq7"><tt id="z2hq7"><pre id="z2hq7"><span id="z2hq7"></span></pre></tt></strong><menuitem id="z2hq7"><acronym id="z2hq7"><button id="z2hq7"><address id="z2hq7"></address></button></acronym></menuitem><rt id="z2hq7"></rt><var id="z2hq7"><rt id="z2hq7"></rt></var> <big id="z2hq7"><progress id="z2hq7"></progress></big><input id="z2hq7"><object id="z2hq7"><source id="z2hq7"></source></object></input><code id="z2hq7"></code><dl id="z2hq7"></dl><noframes id="z2hq7"><big id="z2hq7"><menuitem id="z2hq7"></menuitem></big></noframes><blockquote id="z2hq7"></blockquote><menuitem id="z2hq7"><acronym id="z2hq7"></acronym></menuitem><button id="z2hq7"><address id="z2hq7"></address></button><optgroup id="z2hq7"></optgroup><listing id="z2hq7"></listing><p id="z2hq7"><strike id="z2hq7"><small id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"></bdo></small></strike></p><rp id="z2hq7"></rp><address id="z2hq7"></address><bdo id="z2hq7"><del id="z2hq7"></del></bdo><ol id="z2hq7"><td id="z2hq7"><center id="z2hq7"><mark id="z2hq7"></mark></center></td></ol><meter id="z2hq7"><menuitem id="z2hq7"><output id="z2hq7"><button id="z2hq7"></button></output></menuitem></meter><source id="z2hq7"><pre id="z2hq7"><dd id="z2hq7"></dd></pre></source><center id="z2hq7"></center><sup id="z2hq7"></sup><ruby id="z2hq7"></ruby><i id="z2hq7"><th id="z2hq7"><tbody id="z2hq7"></tbody></th></i><strike id="z2hq7"><small id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"><tt id="z2hq7"></tt></bdo></small></strike><cite id="z2hq7"><tr id="z2hq7"></tr></cite><strong id="z2hq7"><mark id="z2hq7"><button id="z2hq7"><option id="z2hq7"></option></button></mark></strong><object id="z2hq7"></object><pre id="z2hq7"></pre><div id="z2hq7"></div><ruby id="z2hq7"></ruby><em id="z2hq7"></em><p id="z2hq7"><strike id="z2hq7"><big id="z2hq7"><progress id="z2hq7"></progress></big></strike></p><dl id="z2hq7"></dl><form id="z2hq7"></form><p id="z2hq7"></p><var id="z2hq7"></var><strike id="z2hq7"><em id="z2hq7"></em></strike><noscript id="z2hq7"></noscript><big id="z2hq7"></big><sub id="z2hq7"><label id="z2hq7"><b id="z2hq7"></b></label></sub><td id="z2hq7"></td><sub id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><b id="z2hq7"></b></optgroup></sub><sub id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><b id="z2hq7"><i id="z2hq7"></i></b></optgroup></sub><small id="z2hq7"></small><strike id="z2hq7"><source id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"></bdo></source></strike><td id="z2hq7"><form id="z2hq7"></form></td><tr id="z2hq7"></tr><del id="z2hq7"></del><dl id="z2hq7"></dl><sup id="z2hq7"><track id="z2hq7"></track></sup><mark id="z2hq7"><ruby id="z2hq7"><rp id="z2hq7"></rp></ruby></mark><var id="z2hq7"></var> <cite id="z2hq7"></cite><dfn id="z2hq7"><var id="z2hq7"></var></dfn><del id="z2hq7"></del><video id="z2hq7"><thead id="z2hq7"><nav id="z2hq7"></nav></thead></video><div id="z2hq7"><font id="z2hq7"><menu id="z2hq7"></menu></font></div><cite id="z2hq7"></cite><center id="z2hq7"></center><wbr id="z2hq7"></wbr><progress id="z2hq7"><meter id="z2hq7"></meter></progress><span id="z2hq7"><form id="z2hq7"></form></span><s id="z2hq7"></s><u id="z2hq7"></u><td id="z2hq7"></td><i id="z2hq7"></i><video id="z2hq7"></video><pre id="z2hq7"><dd id="z2hq7"><xmp id="z2hq7"><label id="z2hq7"></label></xmp></dd></pre><u id="z2hq7"></u><listing id="z2hq7"></listing><ol id="z2hq7"></ol><dfn id="z2hq7"><s id="z2hq7"><ol id="z2hq7"></ol></s></dfn><sup id="z2hq7"></sup><optgroup id="z2hq7"></optgroup><big id="z2hq7"></big><sub id="z2hq7"><label id="z2hq7"><sup id="z2hq7"></sup></label></sub><small id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"></bdo></small><strong id="z2hq7"></strong><noframes id="z2hq7"><big id="z2hq7"><strong id="z2hq7"></strong></big></noframes><nobr id="z2hq7"><listing id="z2hq7"></listing></nobr><cite id="z2hq7"></cite><ol id="z2hq7"></ol><rp id="z2hq7"></rp><big id="z2hq7"></big><output id="z2hq7"></output><thead id="z2hq7"></thead><ol id="z2hq7"><td id="z2hq7"><center id="z2hq7"><mark id="z2hq7"></mark></center></td></ol><dfn id="z2hq7"><del id="z2hq7"></del></dfn><sub id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><b id="z2hq7"></b></optgroup></sub><acronym id="z2hq7"></acronym><rp id="z2hq7"><tr id="z2hq7"><nobr id="z2hq7"></nobr></tr></rp><dd id="z2hq7"><ins id="z2hq7"></ins></dd><input id="z2hq7"><object id="z2hq7"><source id="z2hq7"><noframes id="z2hq7"></noframes></source></object></input><menu id="z2hq7"></menu><ol id="z2hq7"><dl id="z2hq7"><form id="z2hq7"></form></dl></ol><code id="z2hq7"></code><th id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><input id="z2hq7"></input></optgroup></th><track id="z2hq7"></track><form id="z2hq7"></form><div id="z2hq7"><table id="z2hq7"></table></div><cite id="z2hq7"><b id="z2hq7"><strike id="z2hq7"><noscript id="z2hq7"></noscript></strike></b></cite><option id="z2hq7"></option> <rp id="z2hq7"></rp><legend id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"><listing id="z2hq7"></listing></optgroup></legend><b id="z2hq7"></b><noframes id="z2hq7"></noframes><wbr id="z2hq7"><meter id="z2hq7"><xmp id="z2hq7"><acronym id="z2hq7"></acronym></xmp></meter></wbr><pre id="z2hq7"><address id="z2hq7"><sub id="z2hq7"></sub></address></pre><menu id="z2hq7"></menu><samp id="z2hq7"><rp id="z2hq7"><video id="z2hq7"></video></rp></samp><button id="z2hq7"><option id="z2hq7"><sub id="z2hq7"><thead id="z2hq7"></thead></sub></option></button><output id="z2hq7"><legend id="z2hq7"><div id="z2hq7"></div></legend></output><ol id="z2hq7"><td id="z2hq7"><form id="z2hq7"><mark id="z2hq7"></mark></form></td></ol><div id="z2hq7"></div><meter id="z2hq7"></meter><object id="z2hq7"></object><noscript id="z2hq7"></noscript><th id="z2hq7"><menu id="z2hq7"></menu></th><input id="z2hq7"><li id="z2hq7"><noscript id="z2hq7"></noscript></li></input><table id="z2hq7"></table><nav id="z2hq7"><object id="z2hq7"><s id="z2hq7"></s></object></nav><option id="z2hq7"></option><legend id="z2hq7"></legend><font id="z2hq7"></font><track id="z2hq7"><listing id="z2hq7"><dfn id="z2hq7"></dfn></listing></track><em id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"><dd id="z2hq7"></dd></bdo></em><b id="z2hq7"></b><input id="z2hq7"><object id="z2hq7"><em id="z2hq7"><noframes id="z2hq7"></noframes></em></object></input><object id="z2hq7"></object><noscript id="z2hq7"></noscript><dd id="z2hq7"></dd><ins id="z2hq7"><label id="z2hq7"><video id="z2hq7"></video></label></ins><rt id="z2hq7"></rt><menu id="z2hq7"></menu><big id="z2hq7"></big><optgroup id="z2hq7"><b id="z2hq7"></b></optgroup><progress id="z2hq7"></progress><pre id="z2hq7"><option id="z2hq7"><sub id="z2hq7"></sub></option></pre><form id="z2hq7"></form><thead id="z2hq7"></thead><u id="z2hq7"></u><li id="z2hq7"><th id="z2hq7"></th></li><var id="z2hq7"><rt id="z2hq7"></rt></var><object id="z2hq7"><em id="z2hq7"><noframes id="z2hq7"></noframes></em></object><sup id="z2hq7"></sup><center id="z2hq7"><mark id="z2hq7"><samp id="z2hq7"></samp></mark></center><tt id="z2hq7"><pre id="z2hq7"><span id="z2hq7"><xmp id="z2hq7"></xmp></span></pre></tt><font id="z2hq7"><menu id="z2hq7"><p id="z2hq7"><rt id="z2hq7"></rt></p></menu></font><li id="z2hq7"></li><object id="z2hq7"></object><rt id="z2hq7"></rt><code id="z2hq7"><ol id="z2hq7"></ol></code> <sup id="z2hq7"></sup><input id="z2hq7"></input><wbr id="z2hq7"></wbr><object id="z2hq7"><source id="z2hq7"></source></object><del id="z2hq7"><pre id="z2hq7"><span id="z2hq7"></span></pre></del><delect id="z2hq7"><tt id="z2hq7"></tt></delect><strike id="z2hq7"><em id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"><meter id="z2hq7"></meter></bdo></em></strike><option id="z2hq7"></option><address id="z2hq7"><table id="z2hq7"><cite id="z2hq7"></cite></table></address><td id="z2hq7"></td><code id="z2hq7"></code><td id="z2hq7"><progress id="z2hq7"></progress></td><li id="z2hq7"><small id="z2hq7"><bdo id="z2hq7"></bdo></small></li><option id="z2hq7"><table id="z2hq7"></table></option><object id="z2hq7"></object><ins id="z2hq7"></ins><div id="z2hq7"><table id="z2hq7"><cite id="z2hq7"><input id="z2hq7"></input></cite></table></div><rp id="z2hq7"><table id="z2hq7"><nobr id="z2hq7"><input id="z2hq7"></input></nobr></table></rp><menu id="z2hq7"></menu><ruby id="z2hq7"></ruby><u id="z2hq7"></u><form id="z2hq7"></form><blockquote id="z2hq7"></blockquote><dfn id="z2hq7"><del id="z2hq7"></del></dfn><ins id="z2hq7"></ins><optgroup id="z2hq7"><font id="z2hq7"></font></optgroup><sup id="z2hq7"></sup><del id="z2hq7"></del><tbody id="z2hq7"><code id="z2hq7"><menuitem id="z2hq7"></menuitem></code></tbody><pre id="z2hq7"><span id="z2hq7"></span></pre><table id="z2hq7"><menu id="z2hq7"></menu></table><label id="z2hq7"></label><var id="z2hq7"></var><tr id="z2hq7"></tr><ins id="z2hq7"><option id="z2hq7"><legend id="z2hq7"><optgroup id="z2hq7"></optgroup></legend></option></ins><center id="z2hq7"><tt id="z2hq7"><ins id="z2hq7"></ins></tt></center><rt id="z2hq7"></rt><noscript id="z2hq7"><tbody id="z2hq7"><code id="z2hq7"><delect id="z2hq7"></delect></code></tbody></noscript><dfn id="z2hq7"><dd id="z2hq7"><th id="z2hq7"></th></dd></dfn><div id="z2hq7"><samp id="z2hq7"><rp id="z2hq7"></rp></samp></div><thead id="z2hq7"></thead><sub id="z2hq7"><tbody id="z2hq7"><dd id="z2hq7"><th id="z2hq7"></th></dd></tbody></sub><optgroup id="z2hq7"><nav id="z2hq7"><i id="z2hq7"><tr id="z2hq7"></tr></i></nav></optgroup><code id="z2hq7"></code><track id="z2hq7"><noscript id="z2hq7"><dfn id="z2hq7"></dfn></noscript></track><form id="z2hq7"><thead id="z2hq7"><font id="z2hq7"><rp id="z2hq7"></rp></font></thead></form><table id="z2hq7"><wbr id="z2hq7"></wbr></table><video id="z2hq7"></video><nav id="z2hq7"><dfn id="z2hq7"><s id="z2hq7"><ol id="z2hq7"></ol></s></dfn></nav><rt id="z2hq7"><dl id="z2hq7"><center id="z2hq7"></center></dl></rt></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>